Eshte mire te jesh i pari

Rreth Kompanise

Vullneti i fort dhe zgjedhjet e duhura, e mbi te gjitha kapacitet menaxheriale te jashtëzakonshme te dy brezave, shkruajn historinë e kompanis TAFLAY system.

Eksperienca e gjate nga viti 1986 në pune me alumin, në industrinë e prodhimit te autobuzeve e deri ne krijimit e një kompanie lider për Ballkanin ne vitet 1996, ne prodhimet e aluminit dhe çelikut (dyer, dritate, grilla, rrjeta, dyer garazhesh, fasada, punime alubondi, persiana , parmak, konstruksione metalike e te tjera), cuan ne vitin 2006 ne lindjen e nje fabrike per prodhimin e fleteve te aluminit per grillat, të dimensioneve te ndryshme, si dhe atyre te çelikut dhe aluminit për dyert e garazheve.

TAFLAY system eshte nje kompani me një vizion te qart mbi botën e ndërtimeve, mbi paraqitjen elegante por njekohesisht dhe funksionale si dhe kërkimin e së resë duke u mbeshtetur fort tek tradita artizanale.

Misioni i TAFLAY system është më së i qartë, kenaqja e nevojave te klienteve tanë në mënyrë sa më të plotë duke ndjekur një planifikim strategjik, si dhe politika organizative te avanguardies.

 

 

Tregu Yne

Pas dekadave në këtë larmi prodhimi, Taflay System, konsiderohet sot lider në këtë sektor per ballkanin.

Pozicionimi në segmentin e duhur të tregut me kualitetin e duhur, kapaciteti i penetrimit të tregut, zgjedhja e kanaleve të shpërndarjes me kujdes i ka krijuar Taflay System klientelen e tij besnike.

Tregu jonë i synuar eshte tregu ballkanik si një treg në zhvillim dhe me aftësi absorbuese të larta si në sasi po ashtu edhe në kualitet.

Taflay System ka qëndren ne Mal te Zi dhe deget e saj në Shqipëri, Serbi, Maqedoni dhe Kosovë.

 

 

Taflay System Sport