Ljepo je biti prvi

O Firmi

Zahvaljuju?i dugoj tradiciji uspješnog poslovanja sa aluminijumom u industriji proizvodnje autobusa, 1996. godine je osnovana je kompanija koja postala lider na Balkanu u oblasti proizvodnje aluminijuma i ?elika (vrata, prozora, grilja, mreza, garaznih vrata, fasada, alubonda, persiana, ograda, metalnih konstrukcija...).
Sve je to dovelo do nastanka fabrike za proizvodnju aluminijumskih lamela za roletne, raznovrsnih dimenzija, kao i lamela za garažna vrata od aluminijuma i potcin?anog ?elika.

Kompanija “Taflay System” ima odre?enu viziju o sistemu izgradnje, pored elegantnog predstavljanja i ujedno funkcionalnog, potražnju za novim, samouvjereno se oslanjaju?i na svoju tradiciju zanata.
 Misija naše kompanije je više nego jasna, zadovoljni klijenti, pritom vode?i ra?una o strateškom planu, kao i o organizacionoj politici avangarde (budu?nosti tehnologije).

 

 

Trziste

Poslije nekoliko dekada u ovoj oblasti proizvodnje, “Taflay System” se danas smatra liderom u sektoru proizvodnje za tržište Balkana. Precizno segmentiranje trzišta sa željenim kvalitetom, kapacitet probojnosti istog, balansirana potražnja kanala prodaje, stvorili su kompaniji “Taflay System” svoje zadovoljne klijente. Naše vladaju?e tržište je balkansko, kao tržište u razvoju i sa neograni?enim potencijalom koje sigurnim koracima teži ka razvoju, što se ti?e kvantiteta i kvaliteta. “Taflay System” se nalazi u Crnoj Gori, a svoja predstavništa ima u Albaniji, Srbiji, Makedoniji i na Kosovu.

 

 

Taflay System Sport