TERMO

TERMO

PËRMASAT NË DISPOZICION

Gjatësia e fletës, Gjërësia e fletës, Trashësia e polisterolit sipas preferencës (20-60 mm), Trashësia e fletës (mm).
a) 2100x900x20/1.3
b) 2100x900x20/2.0

NGJYRAT NË DISPOZICION